Công ty Việt Nam sản xuất vaccine Covid-19 từng được định giá hơn 5.000 tỷ

Trong đợt tăng vốn đầu năm 2019, nhà đầu tư đã trả hơn 71.000 đồng cho mỗi cổ phiếu Nanogen, tương đương định giá doanh nghiệp này khoảng 5.100 tỷ đồng. Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen là một trong ba đơn vị đang nghiên cứu vaccine Covid-19 của Việt Nam. […]

Continue Reading