Imexpharm (IMP): Quý 3 lãi 51 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ

Hot News

Mặc dù doanh thu giảm nhưng nhờ tiết kiệm chi phí nên Imexpharm (IMP) vẫn báo lãi quý 3/2020 tăng trưởng so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (mã CK: IMP) đã công bố BCTC quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 290 tỷ đồng giảm 11,3% so với cùng kỳ, nhờ giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp 114 tỷ đồng giảm 6% so với quý 3/2019.

Trong kỳ IMP có 6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 28% so với cùng kỳ trong khi chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt giảm 23% và 25% so với quý 3/2019 nên kết quả IMP đạt gần 51 tỷ đồng LNST tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái tương đương EPS đạt 622 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, IMP đạt 882,4 tỷ đồng doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng nhờ tiết kiệm chi phí nên LNST đạt 139 tỷ đồng tăng 26% so với 9 tháng đầu năm 2019 tương đương EPS đạt 1.834 đồng.

Năm 2020, Imexpharm đặt kế hoạch tăng hơn 23% doanh thu lên 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 28% lên 260 tỷ đồng. Theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, IMP mới hoàn thành được 50% mục tiêu về doanh thu và 64% mục tiêu về lợi nhuận.

Imexpharm (IMP): Quý 3 lãi 51 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

BCTC quý 3/2020_IMP

Nguồn: Nhịp sống kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *