Dược phẩm Agimexpharm (AGP): Quý 3 lãi 7 tỷ đồng cao gấp 2,5 lần cùng kỳ

Hot News

Dược phẩm Agimexpharm đã duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong những năm gần đây.

Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (UpCOM: AGP) đã công bố BCTC quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 127 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt gần 41 tỷ đồng tăng 20,6% so với quý 3/2019. Sau khi trừ các khoản chi phí AGP đạt 7 tỷ đồng LNST cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần đạt 361 tỷ đồng tăng 4% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 22 tỷ đồng tăng 15,8% so với 9 tháng đầu năm 2019 tương đương EPS đạt 1.727 đồng.

Năm 2020 AGP đặt mục tiêu doanh thu đạt 465 tỷ đồng và 35 tỷ đồng LNTT theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2020 công ty đã hoàn thành được 78% mục tiêu về doanh thu và 79% mục tiêu về LNTT.

Được biết mục tiêu dài hạn của Dược phẩm Agimexpharm là tăng trưởng bền vững bình quân 20%, tỷ lệ lợi nhuận bình quân 5 – 10%, doanh thu vượt mốc 1000 tỷ đồng trong vòng 5 năm tới, mở rộng mạng lưới phân phối toàn quốc và nước ngoài.

Dược phẩm Agimexpharm (AGP): Quý 3 lãi 7 tỷ đồng cao gấp 2,5 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Nguồn:Nhịp sống kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *